Integritetspolicy

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på A-C Melin Naturligtvis Friskvård.

Scrolla ner till cookie policy

2022-02-09

Definitioner

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

A-C Melin Naturligtvis Friskvård, org. nr 660414-5208, med adress Björndammsterrassen 11-1203, 43342 Partille, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

Vad är ändamålet med insamling av personuppgifter

Syftet med att föra journal är primärt att kunna följa upp de behandlingar du gör hos oss så att du får relevant och bästa tänkbara behandling varje gång. Genom att föra journal skapar vi även en kunskapsbas, som kan komma dig till gagn när du kommer på behandling.

 

Tabell över personuppgifter vi samlar in

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vi lagrar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål och för att fullgöra rättsliga förpliktelser, inkl. bokföringslagstiftning. Journaler lagras ett år efter avslutad kundrelation.

Sekretess

Informationen delas inte med någon.

A-C Melin Naturligtvis Friskvård för journal i pappersform. Dessa hanteras och förvaras på säkert sätt.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Nedan har vi kortfattat beskrivit vilka rättigheter du har.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlas om dig hos A-C Melin Naturligtvis Friskvård.

Du har rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig, i de fall uppgifterna är felaktiga.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss, i ett strukturerat format. Detta avser de personuppgifter som baseras på avtal du träffat med oss eller ditt samtycke. Det kan ibland finnas tekniska begräsningar kring detta.

Du har alltid rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss. Ett exempel på detta kan vara att du inte längre vill få fler nyhetsbrev skickade till dig.

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Du har rätt att lämna in klagomål. till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen (datainspektionen.se), Integritetsskyddsmyndigheten?

Du har rätt att begära att vi radera de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kan neka detta om vi har rättslig grund att fortsätta behandlingen.

Cookiepolicy

Cookiepolicy

Vad är cookies och vad används de till?

En cookie är en liten textfil som lagras på din enhet. De flesta webbplatser använder någon typ av cookies och talar om detta för dig i ”cookie-banner”-meddelandet. Det finns olika typer av cookies som utför olika funktioner.  Generellt sett förbättrar dessa upplevelsen av en webbplats och är nödvändiga. Vissa webbplatser skulle inte fungera utan dem. Det finns också icke-essentiella cookies som t.ex. används för analys av datatrafik samt reklam. På den här webbplatsen finns inga icke-essentiella cookies.

Cookies på den här webbplatsen

Typen av cookies som används på den här webbplatsen kan delas in i två kategorier, som båda klassificeras som nödvändiga.

1. Strikt behövda cookies (session cookies).  Dessa är designade att minnas din aktivitet på webbplatsen och behövs för att vissa funktioner på webbplatsen skall fungera för dig. Dessa upphör när surfsessionen på webbplatsen avslutas.

2. Funktionalitetscookies. Dessa används för att webbplatsen skall komma ihåg vilka val du gör. Vi använder här en cookie som lagrar information om du accepterar cookies eller inte. Samtycke från denna är anonymiserad men personlig och lagras i upp till ett år. Den kommer att raderas från din webbläsare efter ett år om du inte besöker webbplatsen igen.

Ditt val... och hur du tar bort cookies

När du gick in (valde att Acceptera cookies) på den här webbplatsen skickades cookies till din webbläsare och lagrades på din enhet. Genom att använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies. Om du vill ta bort dem kan du göra det i inställningarna i din webbläsare. Observera att du då kanske inte får full funktionalitet. Sättet att rensa cookies varierar mellan olika webbläsare.

Samtycke

Ditt samtycke gäller på denna domän: https://naturligtvisfrisk.se

Denna webbplats använder så kallade cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta.  Läs mer här